maanantai 31. elokuuta 2020

III-div, miehet, D-lohko 2020-2021

 
OSK pelaa tulevan kauden 3 divarissa samaan tapaan kuin parina muunakin kautena. Joukkueeseen ollaan saatu keskusteltua mukaan ainakin Mikko Rautiola, Samuli Antikainen, Harri Valsama ,Severi Salminen ja J-P Salminen. Aika näyttää minkälaisella rosterilla OSK saapuu pelipaikoille.

Alunperin OSK, piti pelata 2 divarissa , jossa olisi pitänyt olla pohjoislohko. Näin ei käynyt kun pohjoisessa ei ollut tarpeeksi joukkueita. Niinpä OSK oli sijoitettu 2 divarin länsilohkoon , jossa reissaamista olisi riittänyt eikä kenelläkään ollut riittävästi motivaatiota lähetä ajeleen ympärisuomea.Päivän linkki

 


keskiviikko 26. elokuuta 2020

5 REASONS WHY SQUASH IS THE HEALTHIEST SPORT

 Did you know squash was invented in 1830? It is one of the oldest sports, starting out almost by accident when the students at Harrow School in England discovered a punctured Rackets ball, which “squashed” on impact with the wall, produced a game with a greater variety of shots. In 1864 the first four squash courts were constructed at the school and squash was officially founded as a sport in its own right.

Nowadays squash continues to be one of the most socially competitive sports, with squash clubs and squash house leagues still highly popular. There’s no shortage of squash action here at the Barrie Athletic Club. As we watch our squash house league play or oversee squash lessons, there’s some very clear health benefits that shine through. And it’s no surprise that a survey by Forbes magazine ranked squash as one of the healthiest sports. Here are the reasons why:

IMPROVES CARDIO ENDURANCE

Don’t let the small size of the squash court fool you. According to this survey by Men’s Health, squash burns 50% more calories than running and burns more fat than any cardio machine. Running back and forth amidst rallies gets your heart rate up and keeps it there due to the constant, fast action of the game.

INCREASES FLEXIBILITY

During a game of squash, you will lunge, twist and turn. This helps to increase flexibility in the back and abdomen. Flexibility is often overlooked as important for overall health. However, flexibility helps prevent injuries, improves posture, lengthens your muscles and helps with overall sport performance.

BUILD MUSCLE STRENGTH

Extended rallies and almost constant running builds muscular strength and endurance in the lower body, while at the same time you’re building upper body strength by the ongoing action of hitting the ball. Talk about a full body workout!

LOW RISK OF INJURY

In comparison to other sports, the risk of injury in a game of squash is low. It’s important to stretch before and after to minimize strains or sprains, wear eye protection and drink lots of water.

BURNS A TON OF CALORIES

All those good rallies mean constant calorie burning. To be precise, a 30 minute squash game burns an estimated 570 calories. Plus, the social element of the game makes it fun and fast. You’ll never be watching the clock as you burn those calories.

Squash Suojaa Sydäntäsi

 Sepelvaltimotauti on todellinen kansansairaus, sitä sairastaa noin 250 000 suomalaista. 1960-luvun lukemista tilanne Suomessa on kuitenkin parantunut merkittävästi, Suomi oli tuolloin maailman kärkisijalla keski-ikäisten miesten sepelvaltimotautikuolleisuudessa. Noista vuosista keski-ikäisten miesten kuolleisuus on vähentynyt noin viidennekseen. Sepelvaltimotauti aiheuttaa kuitenkin edelleen joka viidennen kuoleman Suomessa, ollen suurin yksittäinen kuolinsyy maassamme.

Sepelvaltimotaudissa sydänlihaksen hapensaanti huononee sydämen omiin valtimoihin kehittyvien ahtaumien vuoksi. Sydäninfarkti on sepelvaltimotaudin seuraus, tuolloin sydänlihakselle verta tuova valtimo tukkeutuu aiheuttaen sydänlihasvaurion ja usein myös vaarallisen rytmihäiriön.

Liikunnan on todettu kiistatta vähentävän sepelvaltimotaudin syntyä ja etenemistä. Tutkimusten mukaan kestävyystyyppisellä liikunnalla on sepelvaltimotautia ehkäisevää vaikutusta enemmän kuin voima-nopeustyyppisellä liikunnalla. Liikunnan on todettu ehkäisevän sepelvaltimotautia yhtä lailla naisilla kuin miehilläkin. Liikunnan edulliset terveysvaikutukset tulevat esiin riippumatta siitä, missä iässä liikunnan on aloittanut. Iäkkäänäkin aloitetulla liikunnalla on siis tutkitusti sepelvaltimotautiriskiä vähentävä vaikutus. Tärkeintä on liikunnan pitkäjänteisyys, sillä runsaskaan nuorena harrastettu liikunta ei suojaa sepelvaltimotaudilta, jos liikunta on myöhemmin täysin loppunut. Useimpien tutkimusten mukaan liikunnan myönteiset terveysvaikutukset sepelvaltimotaudin ehkäisyssä lisääntyvät ainakin pääosin lineaarisesti liikuntamäärän noustessa. Liikkumattomilla tai vähän liikkuvilla ihmisillä on useimmissa tutkimuksissa todettu noin kaksinkertainen riski sairastua sepelvaltimotautiin verrattuna ainakin lähes päivittäin 30-60 minuuttia hengästymistä aiheuttavaa liikuntaa harrastaviin. 

Millä mekanismilla liikunta sitten suojaa sepelvaltimotaudeilta? Etenkin kestävyystyyppisellä liikunnalla on todettu olevan selkeästi positiivinen vaikutus tärkeimpiin sepelvaltimotaudin riskitekijöihin. Erityisen selvästi liikunnan vaikutukset näkyvät veren rasva-arvojen muutoksissa. Hdl:n eli hyvän kolesterolin pitoisuus nousee ja ldl:n eli huonon kolesterolin puolestaan laskee. Kestävyystyyppisellä liikunnalla on myös selkeä verenpainetasoa laskeva vaikutus. Liikunta ehkäisee myös aikuistyypin sokeritautia ja toisaalta parantaa sokeritaudin hoitotasapainoa. Liikunnan on todettu myös estävän veren hyytymishäiriöitä. Liikunnalla on tietenkin myös lihavuutta vähentävä vaikutus. Edellä mainittujen tunnettujen riskitekijöiden väheneminen selittää pääosan liikunnan positiivisista vaikutuksista sepelvaltimotautiriskiin. Kuitenkin liikunnalla on todettu olevan myös itsenäistä, tunnetuista riskitekijöistä riippumatonta sepelvaltimotaudilta suojaavaa vaikutusta. Useat tutkimukset osoittavat, että liikunnan runsas harrastaminen kumoaa yhden ns. perinteisen riskitekijän vaikutuksen. 

Sepelvaltimotautia sairastavakin hyötyy liikunnasta. Tuolloin kuitenkin on vältettävä voimakkaasti kuormittavaa liikuntaa ja yksilöllisiä sykerajasuosituksia on noudatettava. 

Onko liikuntamuotojen välillä eroja sydänsairauksien ehkäisyn osalta? Suomalainen UKK-instituutin tutkija Pekka Oja ryhmineen raportoi mielenkiintoisista tuloksista loppuvuodesta 2016. Tutkimuksessa selvitettiin yli 80 000 britin liikuntatottumukset ja verrattiin kuuden yleisimmin harrastetun lajin välisiä yhteyksiä kokonaiskuolleisuuteen, ja vielä erikseen sydän- ja verenkiertosairauksista aiheutuvaan kuolleisuuteen keskimäärin vajaan kymmenen vuoden seuranta-ajalta. Vertailtavat lajit olivat pyöräily, uinti, voimistelu-/tanssityyppiset lajit, juoksu, jalkapallo sekä mailapelit (sisältäen tenniksen, squashin ja sulkapallon). Mailapelit osoittautuivat molemmissa tutkituissa kategorioissa parhaaksi valinnaksi!

Kokonaiskuolleisuusriski oli mailapelien harrastajilla 47 % vähäisempi verrattuna porukkaan, joka ei mailapelejä harrastanut. Sydän- ja verenkiertosairauskuolleisuuteen vaikutus oli vielä selvempi, riski oli peräti 59 % pienempi mailapeliryhmässä. Vertailun vuoksi: saman tutkimuksen mukaan yleisten suositusten mukainen mikä tahansa liikunta vähensi sekä kokonaiskuolleisuutta että sydänkuolleisuutta 27 %. Tutkimuksessa ei yllättäen havaittu kokonaiskuolleisuutta vähentävää vaikutusta lainkaan jalkapallon tai juoksun harrastajilla. Sydänkuolleisuutta vähentävää vaikutusta ei niin ikään havaittu jalkapallon, juoksun tai pyöräilyn harrastajilla. Mainittakoon, että tutkimus oli tilastotieteen keinoin pyritty vakioimaan mahdollisimman monen muuttujan osalta (mm. ikä, sukupuoli, bmi, alkoholin käyttö, tupakointi, koulutustaso, stressin kokema), lisäksi jo tutkimuksen alkuvaiheessa sydänsairaat ihmiset oli suljettu pois sydänkuolleisuutta vertailtaessa. 

Mailapelien, ja etenkin squashin pelaaminen on siis tutkitusti erittäin hyödyllistä myös sydänterveyden kannalta.

 

Erno Teitti

Lääketieteen Lisensiaatti

torstai 20. elokuuta 2020